Flyvefærdigt Koncept

Ideators-teamet og netværk udvikler et eller to flyvefærdige koncepter, der løser udfordringen. Konceptet visualiseres mht. strategi, form og indhold og planen for implementeringen beskrives grundigt. Det samlede koncept præsenteres for virksomheden i skrift/billeder og tale.

Beslutningsgrundlaget er klart, og ideen er i princippet nu blevet til et flyvefærdigt koncept, der kan markedsføres internt og eksternt.

Reden kan forlades!