Kompetencer til idéudvikling

Kompetencerne hos Ideators er at facilitere, generere og kreere idéer. Det er kompetencer, der på forskellig vis bidrager til at skabe et univers, en kultur, hvor ideerne er drivkraften. Vi tror på, at evnen til at udvikle bæredygtige idéer er fremtidens konkurrenceparameter, og det vil vi gerne hjælpe vores kunder med at realisere.

Er dette så meget anderledes end andre aktører på markedet? Det mener vi – og differentieringen er klar. Hos Ideators er vi uafhængige af et bagland af produktion, der skal fyldes op som et resultat af vores løsningsforslag. Vi er en lille enhed med et stort netværk af ressourcer, der trækkes ind alt efter opgavens karakter, dvs. ingen opgave er for lille og ingen er for stor.

Idéudvikling er ikke er projekt, hvor form, funktion og indhold kan forudsiges - derfor har vi heller ikke forberedt en produktion hertil. Ideudvikling er derimod en proces, der har berøringsflader med hele virksomhedens værdikæde. Denne proces har Ideators sat rammer op for, således vi kan hjælpe kunden med at udvikle idéer til fremtidens udfordringer.

Hos ideators findes den ingen standardvare, der blot tages ned fra hylden. Vi har fokus på kunden og dennes udfordringer – og herfra udvikles vores ydelser i relation til at facilitere, generere og kreere idéer. Læs mere under I-Day, Idegenerering, Konceptudvikling og Tænketank.