Kreativ udfoldelse øger medarbejdernes tilfredshed

Kreativitet er evnen til at finde nye og anderledes ideer. Det er en grundlæggende del af det at være menneske, og ikke noget som er forbeholdt de få originale genier eller de "kreative" fra reklamebranchen.

Samtidig har muligheden for at være kreativ på jobbet den største betydning for folks velbefindende. De fleste mennesker bliver simpelthen mere tilfredse med arbejdet.

Ideators er desuden af den opfattelse, at involvering af virksom-hedens medarbejdere i den kreative proces betyder langt større forankring og ejerskab for ideerne i organisationen. Det løser mange problemer med hensyn til den efterfølgende implemen- tering, som jo skal ske ude i virksomheden.

Som det ses af figuren er vi således inde i en positiv cyklus for virksomheden. Det handler om at udvikle et kreativ miljø, hvor ideudvikling kan trives, hvis man vil have glæde af de mange ideer, som florerer i organisationen - på alle niveauer.

Læs om Ideators' egen udviklede "krealytiske" proces, som kombinerer kreativ og analytisk tænkning, og som involverer såvel medarbejdere og kunder samt folk med "skæve" vinkler på udfordringen. En proces, som kan sætte din virksomhed i gang med at udtænke nye og anderledes ideer for fremtiden.