Rugning og klækning

Et æg bliver som bekendt ikke til et levende lille væsen uden pleje og omsorg. Ligeledes er det med ideer. De opstår for det første sjældent ud af ingenting, og først opstået skal de plejes og videreudvikles, før de kan føres videre ud i livet.

Denne fase bliver således en revision af den foregående, hvor de bedste ideer udvælges, prioriteres og bearbejdes i sam-arbejde med kunden. I denne fase bliver der i bogstavelig forstand tænkt tanker samt reflekteret over ideerne og den sammenhæng de indgår i. Det er af stor vigtighed, at man ikke forhaster sig i denne fase, da det er her vi skal sikre, at kun de bæredygtige ideer kommer videre.

Ideerne bliver kritisk vurderet vedrørende både positive som negative aspekter i forhold til den sammenhæng som de indgår i. Resultatet er, at vi går fra mange ideer til 1-2 ideer, der kan arbejdes videre med.