Konceptudvikling

Konceptudvikling indeholder alle aspekter af arbejdet med idéer – lige fra identifikationen af virksomhedens konkrete udfordring, over udviklingen af den konkrete ide, til den endelige konceptualisering og implementering overfor medarbejdere, kunder og omverden.

Ideators er med fra første fløjt, hvor virksomheden identificerer et givet behov for nytænkning og idéudvikling. Som redskab for en sådan proces anvender Ideators en faseopdelt model, der sikrer rammerne for et optimalt procesforløb. Ideators’ tilgang er en ”krealytisk” vinkel, hvilket vil sige, en kombination og samspil mellem kreativitetens frie spillerum og den analytiske vurdering af facts.

Ved en konceptudvikling påtager Ideators sig opgaven som:

  • Facilitator for hele processen mht. inddragelse af de rette kompetencer, planlægning og styring.

  • Generator for indsamling af det rette beslutningsgrundlag og udvikling af bæredygtige idéer.

  • Kreator af et visuelt og kommunikerbart koncept, der er klar implementering i virksomheden, overfor kunderne eller til overdragelse til andet bureau.