Idegenerering

Idegenerering er en proces, der kan – og bør – foregå i relation til hele virksomhedens værdikæde. Det kan dreje sig om nye idéer til produktområder, services, marketing, strategi eller branding. Ideators kan hjælpe med at sætte idegenereringen i en proces, således at resultatet ikke er afhængig af en pludselig opstået idé.

Ved en Idegenerering sørger Ideators for, at de rette personer – medarbejdere, kunder eller relevante eksterne folk – bliver samlet og deltager i processen. Her er det afgørende at få så mange vinkler og idéer til problemstillingen som muligt – kvantitet er vigtigere end kvalitet. Efterfølgende bliver de mange idéer reduceret ved en gruppering under en række temaer, der således perspektiverer
problemstillingen.

De tematiserede ideer skal herefter igennem en modningsfase, hvor de kritiske øjne bliver sat på. Hver enkelt temaide bliver vendt og drejet i relation til deres bæredygtighed for at kunne løse udfordringen. Denne proces betyder inddragelse af de berørings-flader i værdikæden, der har såvel indirekte som direkte betydning for udfordringen. Resultatet heraf vil blive en eller to bæredygtige løsninger, som virksomheden kan arbejde videre med.