I-Day

En I-Day sætter fokus på et konkret emne eller problemstilling for virksomheden. Her samles nøglemedarbejdere fra virksomheden sammen med Ideators til en session af en halv eller hel dags varighed, gerne ude af virksomhedens normale rammer.

Ideators kridter banen op med inspiration, information og scenarier for denne I-Day’s tema for herved at frembringe så mange aspekter som muligt. Herefter er der dialog og debat omkring temaet og Ideators’ perspektiver. Dette giver anledning til mange forskellige vinkler at anskue temaet på samt en naturlig udvikling af idéer.

Ideators opsummerer afslutningsvis på debatten, og i fællesskab identificerer deltagerne de umiddelbare udfordringer, som virksomheden står overfor i relation til temaet. På baggrund af resultaterne fra denne I-Day vurderer Ideators virksomhedens situation og skitserer i en rapport hvordan virksomheden kan komme videre for at løse disse udfordringer.

Forløbet og indholdet i en I-Day vil naturligvis være meget forskellig fra gang til gang – afgørende er virksomhedens behov. Ideators er facilitoren, der styrer seancen og får skabt rammerne for virksomhedens nytænkning og idéudvikling. Kontakt Ideators for at høre nærmere omkring, hvorledes en I-Day kan forløbe ud fra dit behov.