At gøre en forskel

Det er blevet en af tidens største udfordringer at skabe og med succes
lancere nye måder at gøre ting på. Ting, der gør en forskel og skaber
værdi for virksomheden og dens kunder. Det stiller krav til
kreativiteten i organisationen og evnen til at implementere de gode ideer.

I en sådan proces indgår flere kompetencer, som Ideators alle
behersker, og som har været med til at skabe navnet.

Facilitators: Ideators faciliterer ide- og innovationsprocessen, dvs. vi
etablerer og letter processen hvor ideerne fanges og vurderes og
fungerer som facilitatorer og problemløsere under implementeringen

Generators: Ideators bidrager selv med ideer til processen sammen
med et netværk, som er sammensat af folk med meget forskellig
baggrund. Vi bliver således dem, der anskuer udfordringen fra
andre vinkler end virksomheden og på den måde øges
sandsynligheden for, at ideerne differentierer sig.

Creators: Ideerne skal gennemtænkes, perspektiveres og visualiseres
så de kan kommunikeres til omverdenen (internt som eksternt).
De skal gøres til koncepter. Ideators udvikler og skaber
disse koncepter i tæt samarbejde med et netværk af
AD’ere, medie- og tekstfolk.